Plan Zajęć

nauka i doskonalenie techniki pływania

Nauka pływania dzieci od 4 roku życia:

 • basen 25 metrów
 • od poniedziałku do piątku 16:45
 • poniedziałek i środa 17:30
 • soboty 8:30 i 9:15

Doskonalenie techniki pływania dla młodzieży:

 • basen 50 metrów
 • poniedziałek, wtorek, czwartek 19:00
 • Środa 17:30, 18:15, 19:00

Nauka i doskonalenie techniki pływania dla dorosłych

 • basen 25 metrów
 • wtorki i czwartki 19:45
 • basen 50 metrów
 • wtorki i czwartki 19:45